Par Sport and Charity Latvia 


"Sport and Charity Latvia" ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2015. gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt cilvēkiem mums apkārt. Organizācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Organizācijas mērķi:

  • organizēt dažāda līmeņa sporta sacensības un pasākumus, piesaistot profesionālus sporta trenerus;
  • attīstīt hokeja kustību Latvijā;
  • attīstīt sadarbību ar pašvaldībām, valsts un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā;
  • organizēt dažāda veida labdarības projektus, sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem, bērnunama bērniem, pansionātā mītošajiem cilvēkiem, dzīvnieku patversmēm.
  • radīt iespēju iedzīvotājiem apmeklēt sporta nodarbības bezmaksas.